Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 รายงานผลการประชุมสภาฯ
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
เธ‚เนˆเธฒเธงเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการ และกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาทของโรคโควิด 19    28-09-2563  16  0
2   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  doc120200910232412.jpg doc220200910232412.jpg doc320200910232511.jpg doc420200910232511.jpg doc520200910232526.jpg   10-09-2563  37  21
3   การประโยชน์จากตำหรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ  doc120200824205716.pdf   24-06-2563  31  3
4   ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  doc120200624041345.pdf   24-06-2563  66  4
5   การดำเนินการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น)  คำสั่งอำเภอโนนนารายณ์ ที่ 179/2562 doc220200428194649.บ   28-04-2563  109  16
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น   10-03-2563  150  8
7   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป(ยาม) และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)  doc120200217002608.jpg doc220200217002655.jpg doc320200217002655.jpg doc420200217002712.jpg doc520200217002712.jpg   17-02-2563  133  42
8   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง  doc120200126235137.jpg doc220200126235137.jpg   26-01-2563  147  16
9   ประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  doc120191127020047.jpg doc220191127020047.jpg   27-11-2562  132  12
10   ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  doc120191127015929.jpg doc220191127015929.jpg   27-11-2562  139  14
11   คำขวัญที่ชนะเลิศการประกวดเรียบร้อยแล้ว โดยคำขวัญที่ได้รางวัลชนะเลิศ คือ "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"    27-03-2560  273  0
12   องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียงได้จัดส่งแบบประเมินการจัดบริการสาธารณะ(รอบที่๓)ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจเรียบร้อยแล้ว สำหรับประชาชนที่อยากทราบรายละเอียดติดต่อขอรับข้อมูลที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักปลัด อบต.ระเวียง  แบบข้อมูล   28-01-2559  413  100
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8670-1 , โทรสาร 0-4458-8670


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.